Tarieven bewindvoering

Bedragen zijn exclusief 21% BTW


Tabel 1.  EENPERSOONSHUISHOUDEN  
   
Maandelijkse werkzaamheden Maandelijkse vergoeding
Schuldhulpverlening - Standaard € 94,33
Bewindvoering - Problematisch € 122,00
   
Eenmalige werkzaamheden Eenmalige vergoeding
Aanvangswerkzaamheden € 533,00
Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden € 399,00
Verhuizing / verkoop / ontruiming woning € 333,00
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 499,00
Opmaken eindafrekening & verantwoording € 200,0
Tabel 2.  TWEEPERSOONSHUISHOUDEN  
   
Maandelijkse werkzaamheden Maandelijkse vergoeding
Schuldhulpverlening -  beiden standaard € 113,17
Bewindvoering - 1 persoon standaard + 1 persoon problematisch € 129,83
Bewindvoering - beiden problematisch € 146,42
   
Eenmalige werkzaamheden Eenmalige vergoeding
Aanvangswerkzaamheden € 639,00
Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij beide
beide personen
€ 479,00
Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij één
van de personen
€ 499,00
Verhuizing / verkoop / ontruiming woning € 333,00
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 499,00
Opmaken eindafrekening & verantwoording € 200,0